PODMÍNKY POUŽITÍ

 1. Server FOXON Bazar ("Server") je internetový server, provozovaný internetovým obchodem FOXON, Ing. Jaromír Peterka, Polní 367, 460 01 Liberec 12, IČO 71881417 („Provozovatel"), dostupný na internetové adrese (URL) http://bazar.foxon.cz
 2. Na Serveru lze zdarma inzerovat soukromou i firemní nabídku a poptávku po zboží, i službách z oblasti průmyslové automatizace Siemens.
 3. Inzerovat lze pouze konkrétní věc/službu/zboží, nikoli celou firmu.
 4. Prodávajícím se rozumí fyzická osoba a/nebo právnická osoba, která se řádně registrovala za účelem nabídky zboží k prodeji prostřednictvím dané služby Serveru.
 5. Kupujícím se rozumí fyzická a/nebo právnická osoba, která se řádně registrovala za účelem podávání cenových nabídek na koupi zboží.
 6. Plastnost inzerátu nastavuje Prodávající zvlášť pro každý nově vložený inzerát. Doba platnosti inzerátu je stanovena v termínech 2,5,10,20 nebo 30 týdnů. Prodávající bude před uplynutím doby platnosti inzerátu upozorněn e-mail zprávou. Pokud tato zpráva nebude Prodávajícím potvrzena, inzerát bude smazán. V opačném případě má Prodávající možnost platnost inzerátu prodloužit.
 7. Na Serveru je zakázáno:
  1. inzerovat erotické služby, a podniky
  2. inzerovat prodej nebo služby, které jsou v rozporu s platnými zákony České Republiky a porušují autorská práva dalších osob či subjektů, zejména prodej kopírovaných filmů, hudby, počítačových a televizních her, a jiných digitálních médií
  3. inzerovat prostředky na hubnutí pomocí léků určených na předpis, ohrožujících zdraví, a všechny podobné služby
  4. vkládat inzeráty bez zjevného obsahu
  5. používat v inzerátech neslušná slova, anebo pomlouvat ostatní osoby se záměrem je poškodit
  6. vkládat do inzerátů HTML, nebo i jiné skripty
  7. vkládat inzeráty do jiných kategorií než do kterých správně patří
  8. zadávat přímo do inzerátu kontaktní informace (e-mail, adresu, URL, firmu, telefon, fax apod.). Bazar je vybaven WebMail systémem pro lidi co Vás chtějí kontaktovat.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátů a to z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu. Nicméně takovouto úpravou nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost inzerovaných údajů a ani neručí za to, zda Prodejce je oprávněn zboží prodat či Poptávající je oprávněn zboží koupit.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerci kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit zboží či uživatele ze systému, odepřít uživateli přístup na stránky Serveru a to zejména z důvodu porušení některého ustanovení těchto Podmínek.
 10. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé ci nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.
 12. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího souhlasu uživatelů a bez předchozího oznámení měnit služby Serveru.
 14. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.